Съдействие при кандидатстване за кредит

Списък на банките партньори на B&N CONSULT :


 • "Уни Кредит Булбанк" АД
 • "Банка ДСК" ЕАД
 • "Юробанк и Еф Джи България" АД
 • "Обединена Българска Банка" АД
 • "Банка Пиреос България" АД
 • "Алфа Банка" АД
 • "Овергаз капитал" АД


 • Kоректна консултация – подробно и безпристрастно запознаване както с общите условия в отделните банки, така и с особеностите във всяка от тях.
 • Анализ на най-подходящите оферти - спрямо специфичните особености изготвяме анализ на кредитния пазар за всеки клиент.
 • Документация по кредита – пълно съдействие както за снабдяването и попълването на документите по образец на банката, така и за набяването или осведомяването за останалите документи, нужни за финализирането на една кредитна сделка.
 • Комуникация с банките – от самото начало поддържаме тясна комуникация с банката, за да следим както за бързото и качествено изпълнение на процедурата, така и за спазване на договорените параметри.
Meiller 265 1 казань ремонт айфонов - смотрите информацию у нас на сайте
качественный ремонт на avmnsk.ru софосбувир цена купить - вся детальная информация у нас на сайте