Видове инвестиционни проекти

Инвестиционните проекти се разделят най-общо според вида на строителството и са както следва:

  • Инвестиционни проекти в жилищното строителство;
  • Инвестиционни проекти във ваканционното, вилното и курортното сторителство;
  • Инвестиционни проекти в промишленото строителство;
  • Инвестиционни проекти в търговското, офисното строителство и логистиката.
программа 1с обучение - смотрите описание у нас как вылечить от нарко - вся детальная информация у нас на сайте
двери натуральный шпон посмотреть